Wat zijn ongebruikelijke transacties bank?

Een financiële transactie is ongebruikelijk wanneer er een risico bestaat dat de transactie gebruikt wordt voor het witwassen van crimineel geld of voor het financieren van terrorisme. Omdat dit vaak lastig is te beoordelen zijn er er in de Wwft en in het uitvoeringsbesluit Wwft enkele regels en indicatoren neergelegd.

Welke transacties worden gemeld?

In een aantal gevallen ben je altijd verplicht een MOT-melding (Melding Ongebruikelijke Transactie) te doen: Als je voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen verkoopt voor € 20.000 (voorheen € 25.000) of meer, en. Het bedrag wordt contant betaald.

Wat zijn verdachte financiele transacties?

Ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld: een contante storting van een groot bedrag voor een creditcard. als er een groot bedrag aan contant geld wordt omgewisseld in in een andere valuta of van kleine naar grote coupures. als uw klant grote bedragen opneemt of uitgeeft.

Wat is een voorgenomen ongebruikelijke transactie?

Banken zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen gedaan te worden bij de FIU-Nederland. Voor het melden van (voorgenomen) ongebruikelijke transacties zijn indicatoren ontwikkeld.

Welk bedrag moet je melden?

Contante betaling melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Bent u ondernemer, handelaar, koper of verkoper en heeft u te maken met contante betalingen van €10.000,- of meer, vermoed u dat het om om klanten gaat die geld witwassen of terrorisme financieren, dan bent u verplicht om dit te melden.

Wat melden bij FIU?

Nationaal is de FIU-Nederland volgens de Wwft wetgeving aangewezen als enige dienst in Nederland bij welke de meldplichtige instellingen hun ongebruikelijke transacties dienen te melden. FIU-Nederland is organisatorisch ondergebracht bij de nationale politie en is een zelfstandig orgaan van de Staat der Nederlanden.

Hoeveel geld mag je op je rekening storten?

Je mag €10.000 contant storten zonder dat je bank hier melding van maakt. Contant betalen in een winkel is verboden vanaf een bedrag van €3.000. Als je meer dan dit bedrag stort dan is je bank of de winkelier verplicht dit te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Wat te doen bij ongebruikelijke transactie?

U moet altijd melding doen van een uitgevoerde of voorgenomen ongebruikelijke transactie. U meldt een ongebruikelijke transactie in het meldportaal van de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland). Of een transactie ongebruikelijk is, stelt u vast aan de hand van subjectieve en objectieve indicatoren.

Wat doet FIU met melding?

Nationaal is de FIU-Nederland volgens de Wwft wetgeving aangewezen als enige dienst in Nederland bij welke de meldplichtige instellingen hun ongebruikelijke transacties dienen te melden. Internationaal maakt FIU-Nederland deel uit van een wereldwijd netwerk van FIU’s.

Welke informatie moet je opnemen in de melding van de ongebruikelijke transactie?

aard en nummer van het identiteitsbewijs van uw cliënt. aard, tijdstip en plaats van de transactie. als er sprake is van contanten: omvang, bestemming en herkomst van de contanten. om welke reden u de transactie ongebruikelijk vindt.

Wat houdt de Wwft in?

Om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze criminaliteit verziekt de economie en de samenleving. Bij witwassen worden transacties uitgevoerd om crimineel geld een schijnbaar legale herkomst te geven.

Hoeveel geld mag je overmaken zonder melding 2021?

Je mag € 10000 storten zonder dat je bank er een melding van maakt. Bij het storten van papier geld betaal je 0,5% over het gestorte bedrag.