Hoeveel krijg ik terug van renovatiepremie?

Bedrag. Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de 2 aanvragen samen maximaal 10.000 euro.

Hoeveel bedraagt de renovatiepremie 2021?

De renovatiepremie bedraagt 20% of 30% (afhankelijk van je inkomensgrens) van de goedgekeurde facturen. Werken in volgende categorieën komen in aanmerking voor een premie: Structurele elementen van de woning (ruwbouwwerken)

Heb ik recht op renovatiepremie?

U kunt de renovatiepremie alleen krijgen als u of eventueel de persoon met wie u gehuwd bent of wettelijk of feitelijk samenwoont, op de aanvraagdatum en in de periode tot drie jaar vóór die datum geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik gehad heeft.

Wat is een renovatiepremie?

U kunt de renovatiepremie krijgen voor het renoveren van een bestaande woning, of het realiseren van een nieuwe woning door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur tot woning) of opsplitsing (verbouwen van een afgesplitst deel van een bestaande woning).

Hoeveel bedraagt een aanpassingspremie?

De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen, afgerond tot op het lagere tiental. Per categorie van werken moet minstens 1

Hoe lang wachten op uitbetaling renovatiepremie?

Normaal gezien moet Wonen-Vlaanderen de aanvragen binnen een termijn van 12 maanden uitbetalen. De dossiers die in 2019 onder de overkoepelende renovatiepremie werden ingediend, moeten echter binnen een termijn van 16 maanden betaald worden.

Hoeveel bedraagt de premie voor het plaatsen van een nieuw dak?

Hoeveel bedraagt de premie voor dakrenovatie? De subsidie bedraagt 20% of 30% van het factuurbedrag (excl. btw). Welk percentage voor jou geldt, is afhankelijk van je inkomen.

Hoe vraag je premies aan?

Een aanvraag voor de renovatiepremie kan vanaf nu digitaal ingediend worden via het loket: https://formulieren-wonen.vlaanderen.be/. Zorg dat u vooraf alle bewijsstukken (facturen, offertes, attesten,..) digitaal ter beschikking heeft. PDF-formaat.

Hoe energiepremie aanvragen?

Hoe en waar kan ik een aanvraag voor een energiepremie indienen?

  1. Ga naar de website www.leefmilieubrussel.be.
  2. Daar kunt u de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor de gekozen premie, downloaden.
  3. Vraag meerdere offertes aan en onderteken de offerte van uw keuze.

Hoe renovatiepremie indienen?

Een aanvraag voor de renovatiepremie kan vanaf nu digitaal ingediend worden via het loket: https://formulieren-wonen.vlaanderen.be/. Zorg dat u vooraf alle bewijsstukken (facturen, offertes, attesten,..) digitaal ter beschikking heeft.

Wat is 65 plusser?

iemand van 65 of ouder. iemand van 65 jaar of ouder; iemand met een leeftijd van minimaal 65 jaar.

Hoe vraag ik een renovatiepremie aan?