Wat betekent de uitdrukking De morgenstond heeft goud in de mond?

De morgenstond heeft goud in de mond, zeker bij de molens in Kinderdijk. De morgenstond heeft goud in de mond. Oftewel: vroeg opstaan loont.

Wat is ochtendstond?

(-en), het uur van den vroegen morgen, het uur van het aanbreken van den dag; (oneig.) de morgenstond, de eerste uren van den morgen; (fig.) het eerste begin, de aanvang, t. w. van nieuwe tijdperken, die ook gezegd worden aan te breken en aan te lichten: ‘s werelds ochtendstond.

Wat betekent hij heeft een aardje naar zijn vaartje?

Dat het een aard heeft wil dus zeggen ‘op een manier die sterk, intens is’. F.A. Stoett vermeldt dat de uitdrukking dat het een aard heeft al sinds de zeventiende eeuw voorkomt. Een andere bekende uitdrukking met aard is een aardje naar zijn vaartje hebben, wat betekent: ‘hij lijkt op zijn vader’.

Wat betekent in het ootje genomen?

Iemand in het ootje nemen betekent ‘iemand voor de gek houden, iemand beetnemen’. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) betekende ootje in deze zegswijze letterlijk ‘kleine letter o’ en later ‘kringetje’, zoals in kinderspelen.

Wat is de betekenis van wie A zegt moet ook B zeggen?

D.i. men moet voortgaan gelijk men begonnen is; of ook: na de eerste schrede kan men niet meer stilstaan; fr.

Hoe bomen vangen veel wind?

Spreekwoorden: (1914) Hooge boomen vangen veel wind. Evenals hooge boomen, die boven de kleine uitsteken, het meest bloot staan aan den wind, zoo staan personen van aanzien, die hooge betrekkingen bekleeden, bloot aan allerlei beoordeeling, aan haat, nijd, laster en vervolging. Vgl.

Wat is de betekenis van door schade en schande?

bittere ervaring is de beste leermeester; de mensen luisteren gewoonlijk niet naar wijze woorden, maar wat ze aan den lijve ondervonden hebben, vergeten ze niet zo licht. Sinds de 16de eeuw bekend: „Men moet wijs worden, het sy mit schade off mit schande” (GDS 17).

Wat betekent onder iemands duiven schieten?

hem iets afsnoepen, hem onderkruipen, hem zijn klanten afhalen. In eigenlijke zin wil deze uitdr. zeggen: schieten onder de duiven van een ander, wat in vroegere tijd uitdrukkelijk verboden was.

Wat betekent in de boot nemen?

een grap met iemand uithalen. een grap met iemand uithalen; iemand beetnemen.

Wat is Ootjes?

Een ootje is oud woord voor een kring. Daarom is aars of anus niet vreemd, want dat is in wezen ook een kring(spier), maar als je ootje op deze manier gebruikt is het eigenlijk niets anders dan een eufemisme voor je achterwerk.

Wie A zegt moet ook B zeggen gedicht?

Wie a zegt moet ook b zeggen. Als je eenmaal ergens aan begonnen bent, moet je het ook afmaken.

Wie A zegt moet ook Phone zeggen?

Jan met de iPad. Wie i zegt moet ook Phone zeggen. Joost mag ‘t tweeten. Zoals je thuis werkt, werk je nergens.