Kan spiralen stötas ut?

Det är ovanligt men möjligt att Kyleena stöts ut under menstruationen utan att du märker det. Det är också möjligt att Kyleena delvis stöts ut från livmodern, vilket innebär att den har flyttats men inte helt har stötts ut (du och din partner kan märka detta under samlag).

Hur säker är Jaydess?

Jaydess® är mer än 99 % säkert mot graviditet från det att den är på plats i livmodern till dess att den tas ut.

Hur länge håller Jaydess spiral?

Jaydess används för att förhindra graviditet (preventivmedel) i upp till tre år. Jaydess är ett T-format livmoderinlägg som efter insättning i livmodern långsamt frigör en liten mängd av hormonet levonorgestrel.

Kan man ha mensvärk med spiral?

Den första tiden efter att spiralen satts in kan du känna mensvärk. Den här mensvärken kan sitta i under några dagar och upp till en vecka eller två. Kontakta den som satte in sprialen om mensvärken inte har gått över två veckor efter att spiralen sattes in. Ta gärna smärtstillande tabletter om du har ont.

Kan man få feber av spiral?

Kontakta din läkare/barnmorska omedelbart om du får ihållande smärtor i buken, feber, smärta i samband med samlag eller onormala blödningar. Muskelsammandragningar i livmodern under menstruationen kan ibland förskjuta inlägget eller stöta ut det helt. Eventuella tecken på detta är smärta och onormal blödning.

Kan man ta ut spiralen när man har mens?

Ta ut eller byta spiral Du kan få spiralen uttagen när som helst om du vill. När passar kopparspiral?

Är spiral farligt?

Kopparspiralen innehåller inga hormoner och påverkar inte ägglossningen. Koppar påverkar miljön inne i livmodern och gör så att spermier inte trivs där. På så vis förhindras befruktning. Eftersom kopparspiralen inte innehåller några hormoner behöver du inte vara orolig för några hormonella biverkningar.

När spiral tas ut?

Spiralen byts ut efter några år Barnmorskan eller gynekologen som sätter i spiralen ska ge dig information om när den behöver bytas. En ny spiral kan sättas in direkt efter att den gamla tas ut. Du kan få en spiral uttagen hos en barnmorska eller gynekolog när som helst om du vill.

Hur ofta ska man byta spiral?

Ta ut eller byta spiral Kopparspiralen bör tas ut eller bytas efter fem år. Den nya kan sättas in direkt efter att den gamla tagits ut. Du kan få spiralen uttagen när som helst om du vill.

Hur ofta ska man byta hormonspiral?

Hur ofta borde spiralen bytas ut? – Om den används som preventivmedel är rekommendationen att byta den vart femte år.

Kan man bli gravid när man har spiral?

Risken att bli gravid med en hormonspiral beräknas vara 0,16 graviditeter per 100 kvinnor under ett år vilket är jämförbart med sterilisering. Om du trots allt skulle bli gravid bör spiralen tas ut så snart som möjligt.

Kan en spiral hamna fel?

Spiral sätts normalt in utan synkontroll, dvs. ”i blindo”. Därför är livmoderperforation eller att spiralen hamnar på fel ställe i samband med insättningen en påföljd som inte alltid kan undvikas trots att insättningen utförs på korrekt sätt.