Kan een lasergun flitsen?

De lasergun zendt korte flitsen uit die vervolgens worden weerkaatst door de snelheid van het licht van een voertuig. Een lasergun kan van een veel grotere afstand meten dan bijvoorbeeld een radarcontrole. Daarom is een lasergun ook zeer geschikt voor de politie. De minimale meetafstand bedraagt 15 meter.

Kunnen motoragenten flitsen?

Nee dit is niet mogelijk. In Nederland kan je op verschillende manieren een snelheidsmeting verrichten. De andere optie is door achter je te rijden en zo op hun eigen geijkte snelheidsmeter te kijken. Maar dit doen alleen motoragenten.

Wat gebeurt er als je gelaserd wordt?

De lasergun zendt constant lichtpulsen uit die dan weer worden weerkaatst door de auto of een ander motorrijtuig. Dit gebeurt met de snelheid van het licht (299.792.458 meter/seconde) en omdat die snelheid bekend is, kan de lasergun precies berekenen hoe ver een auto verwijderd is en hoe snel die rijdt.

Kun je een boete krijgen zonder staandehouding?

Wanneer niet kan worden vastgesteld wie de bestuurder is, wordt de boete opgelegd aan de kentekenhouder van het voertuig. Staandehouding is dus verplicht, tenzij er geen reƫle mogelijkheid was om de bestuurder staande te houden.

Is staandehouding verplicht?

In artikel 5 van de WAHV en in de rechtspraak is bepaald dat wanneer er een goede mogelijkheid tot staandehouding bestaat, de boete aan de bestuurder moet worden opgelegd in plaats van aan de kentekenhouder. Staande houden is dus in principe verplicht, tenzij er geen goede mogelijkheid tot staande houden bestaat.

Hoe ver gaat een lasergun?

De politie gebruikt verschillende laserguns. Het veelgebruikte model UltraLyte mogen ze inzetten voor een afstand van maximaal 610 meter. De UltraLyte LR heeft een groter bereik en kan de snelheid van een auto meten tot maximaal 1.000 meter verderop.

Kan politie vanuit auto flitsen?

Nee. Het apparaat flitst pas als de passerende auto op een tachtig-kilometerweg harder rijdt dan 87 kilometer per uur. Omdat er rekening wordt gehouden met afwijkende snelheidsmeters in de auto, krijgt de hardrijder een corrigerende ‘clementie’ van drie kilometer per uur.

Kan een normale politieauto flitsen?

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Bij een stilstaand controleapparaat met radar of detectielussen in het asfalt is de snelheid van het langsrijdende voertuig snel en precies te meten. Maar politieauto’s hebben dergelijke apparatuur niet.

Kan je een boete krijgen met laseren?

Bij een controle via lasergun wordt de berijder in principe staande gehouden. Uitzondering daarop is wanneer het verkeerstechisch onverantwoord is om de staandehouding te verrichten, dan wordt de boete gewoon op kenteken uitgeschreven. Gewoon betalen dus.

Hoe ver kan politie laseren?

Kan je een betrokkene staande houden?

Een opsporingsambtenaar is bevoegd de verdachte te vragen naar zijn naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, adres waarop hij als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens staat ingeschreven en woon- of verblijfplaats. Daartoe mag hij de verdachte ook staande houden.

Hoe lang moet een snelheidsmeting zijn?

De VROS teams ( de videosurveillancewagens) kunnen pas een digitale meting afsluiten als de meting 16 seconden heeft geduurd. De gemiddelde snelheid wordt dan door de computer berekend. Wettelijk is echter niet vastgesteld dat een agent minimaal een meting van 16 seconden moet hebben gedaan.