Is mijn merknaam al geregistreerd?

Je kunt zelf controleren of jouw merk nog vrij is in het online Merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. In het handelsregister en via Google zoeken is dus niet genoeg om erachter te komen of een merknaam al wordt gebruikt.

Wat is het Benelux Merkenregister?

BOIP is de officiële instantie voor de registratie van merken (de naam en/of het logo dat je gebruikt voor de marketing van je bedrijf, product of dienst), modellen (het design van jouw product) en het vastleggen van een idee.

Hoe registreer ik mijn merk?

Als u het merkenrecht voor uw merk wilt hebben, dan moet u uw merk registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Dit geeft u bescherming in de Benelux (België, Nederland en Luxemburg). Onderneemt u ook buiten de Benelux? U kunt een internationale merkregistratie doen bij BOIP.

Wie is eigenaar van merk?

De eigenaar van het merk wordt de merkhouder genoemd. Een merkhouder kan zowel een rechtspersoon (een onderneming, zoals een B.V., V.O.F. of een stichting) als een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld jijzelf) zijn. De rechten en plichten die verband houden met het merk rusten op de merkhouder.

Hoe weet je of een merk al bestaat?

Hoe weet ik of mijn merk al bestaat? U kunt zelf in het Merkenregister zoeken of uw merk al bestaat en, zo ja, voor welke producten en/of diensten het geregistreerd is. Dit geeft u een goed beeld van bestaande merken die identiek zijn aan of lijken op het merk waarvoor u een registratie wilt aanvragen.

Wat als je bedrijfsnaam al bestaat?

De officiële manier om te kijken of de bedrijfs- of handelsnaam al in gebruik is bij de Kamer van Koophandel. Op deze pagina kan je de gekozen naam opgeven en je krijgt direct te zien of hij al wordt gebruikt. Ook al is de naam al in gebruik, dit betekent niet direct dat je nu een nieuwe naam moet bedenken.

Waar staat BOIP voor?

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Daarnaast kan BOIP het bestaan van een idee op een bepaalde datum vastleggen in een i-DEPOT.

Wat kost het registreren van een merk?

Een standaard depot van een merk kost € 244. De procedure voor de definitieve registratie van een merk neemt ongeveer drie maanden in beslag. Let op: er is ook een spoedaanvraag mogelijk. Na 10 jaar kun je de registratie verlengen.

Hoe naam patenteren?

Voorwaarden voor de registratie van je merknaam

  1. 1) De merknaam moet een teken zijn dat informatie geeft over je product of dienst.
  2. 2) De merknaam moet vatbaar zijn voor grafische voorstelling.
  3. 3) De merknaam moet een onderscheidend vermogen hebben.

Waar komen merken vandaan?

Merken hadden dus in eerste instantie vooral een consumentenbeschermende functie. Europeanen brachten vervolgens de praktijk van het merken naar de nieuwe wereld. Daar werd het vooral toegepast op landbouwproducten als katoen en tabak, maar ook op gepatenteerde medicijnen.

Wat voor merken zijn er?

In grote lijnen gezien bestaan er twee soorten merken: fabrikantenmerken en distribuantenmerken. Fabrikantenmerken zijn onder te verdelen in A-merken en B-merken en distribuantenmerken zijn onder te verdelen in huismerk, eigen merk en wit merk.

Hoe weet je of een bedrijf patent heeft?

In het Europees octrooiregister vindt u de gegevens van Europese octrooien en octrooiaanvragen tot het moment van verlening. Na verlening houdt dit register wel bepaalde gegevens bij, maar de nationale octrooiregisters zijn dan de actuele en complete bron.

Waarom moet je een merknaam registreren?

De belangrijkste reden waarom je een merknaam moet registreren zit hem in inbreuk. Zonder merkregistratie weet je niet zeker dat je de naam mag gebruiken en geen merkinbreuk pleegt. Je kunt zonder registratie aangesproken worden door een merkhouder en een schadevergoeding moeten betalen.

Wat zijn de Europese merkenregisters?

Het Europese Merkenregister EUROPESE MERKENREGISTER Op de Europese Unie zijn 3 merkenregisters van toepassing: 1. Het Europese Merkenregister 2. Alle Nationale Merkenregisters van de aangesloten EU landen 3. Het Internationale Merkenregister (Alleen EU en EU landen) JMTC Merkenbureau biedt u een gratis identieke woordmerkscan aan om zodoende de…

Wat is een merkregistratie?

Uw merk is de handelsnaam van uw bedrijf, de naam van uw product of dienst en/of het logo. Met een merkregistratie (248 euro éénmalig voor 10 jaar) krijgt u het alleenrecht om uw merk te gebruiken voor de promotie van de producten en diensten waarvoor de registratie geldt.

Is er geen wereldwijd systeem voor het registreren van merken?

Omdat er geen wereldwijd systeem bestaat voor het registreren van merken en er geen eenheid is zoals in de Benelux of Europa, moet je jouw merk in elk land volgens de nationale wetgeving laten beschermen. Het is mogelijk om een aanvraag te doen via het internationaal merk registratiesysteem van Madrid.