Hoe klacht indienen tegen de politie?

U kunt hierover contact opnemen met het servicecentrum van de politie via 0900-8844. Daar helpen ze u verder….Mondeling

  1. naam en adres.
  2. telefoonnummer en eventueel e-mailadres.
  3. de datum waarop u de klacht indient.
  4. duidelijke omschrijving van het gedrag waartegen uw klacht is gericht.
  5. de plaats waar het voorval plaatsvond.

Kan ik anoniem een klacht indienen?

Dat doen ze op basis van je getuigenis. Om een proces-verbaal te kunnen maken, hebben ze je persoonsgegevens nodig. Dat betekent: je naam, je geboortedatum, je adres … Een aangifte is dus niet anoniem.

Hoe moet je een klacht indienen?

Dit kan op 2 manieren:

  1. E-mail of brief. Een schriftelijke klacht kunt u indienen via het contactformulier. Maak bij ‘Onderwerp’ duidelijk dat het om een klacht gaat.
  2. Klaagschrift. Schriftelijke klachten die aan een aantal eisen voldoen, heten klaagschriften.

Hoe klacht indienen tegen wijkagent?

U kunt uw klacht indienen bij de politie met het digitale klachtformulier. U kunt uw klacht ook schriftelijk of mondeling doorgeven. U moet uw klacht indienen binnen 1 jaar na de gebeurtenis waarover u wilt klagen.

Kan ik aangifte doen tegen de politie?

Je kan aangifte doen tegen agenten als zij strafbare feiten gepleegd hebben, zoals discriminatie of mishandeling. De aangifte wordt opgenomen door de politie.

Waar kan ik klacht indienen tegen gemeente?

Als u een probleem heeft met een overheidsinstantie, dan kunt u een klacht indienen bij de overheidsorganisatie of de gemeente waarover u de klacht heeft. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u de Nationale ombudsman inschakelen.

Hoe kan ik anoniem iemand aangeven?

U kunt iets melden zonder uw naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 (gratis). U kunt daar ook iets online melden en toch anoniem blijven. Via Meld Misdaad Anoniem krijgt de politie informatie en kunt u helpen om uw omgeving veiliger te maken.

Kan politie je anoniem bellen?

De politie “kan” anoniem bellen, maar hoeft zeker niet altijd. Ze bellen meestal van hun kantoor, en je krijgt dan het nummer van dat kantoor (politie bureau) te zien. Het is dus niet zeker of het de politie is.

Hoe kan ik een klacht indienen bij KPN?

Een klacht kun je via het forum, per chat, telefonisch (0800-0402) of per brief overbrengen.

Hoe kan ik een klacht indienen bij Marktplaats?

Dien als je een consument bent een klacht in bij de Geschillencommissie Thuiswinkel. Dien je klacht in via het Europees ODR Platform . Verwijs in je klacht naar het volgende e-mailadres: [email protected] Marktplaats is niet verplicht om mee te werken aan online geschilbeslechting.

Waar klacht indienen tegen webwinkel?

In geval van problemen met een aankoop via internet kun je een klacht indienen bij ons, het Europees Centrum voor de Consument en/of het meldpunt van de FOD Economie.

Waar klacht indienen tegen buren?

Als uw buren voor overlast zorgen, zoals geluidsoverlast, probeer dan eerst samen afspraken te maken. Helpt dat niet, dan kunt u melding maken bij uw verhuurder, gemeente, de Vereniging van Eigenaren (VVE) of bij toezichthouders….Hulp bij overlast van buren

  1. de gemeente;
  2. de politie;
  3. een buurtbemiddelaar.