Welke rechten heb je als voogd?

1 voogd

  • Verzorgen en opvoeden. Heeft u alleen de voogdij?
  • Officiële handelingen. U mag als voogd officiële handelingen uitvoeren namens het kind.
  • Toestemming vragen aan rechter.
  • Zelf verzorgen en opvoeden.
  • Kosten betalen.
  • Officiële handelingen uitvoeren.
  • Achternaam kind veranderen.

Hoeveel voogden kan een kind hebben?

Je kunt als ouders 1 persoon, of 2 personen gezamenlijk, aanwijzen als voogd en in je testament laten opnemen. Dat doe je bij de notaris. De benoeming is dan niet openbaar.

Heb je als voogd gezag?

Voogdij en gezag Gezag betekent dat er zorg wordt gedragen voor de verzorging en opvoeding van een minderjarig kind. Gezag, uitgeoefend door een ouder, heet ouderlijk gezag. Voogdij is gezag dat wordt uitgeoefend door een ander dan de ouders.

Wat gebeurd er met je kinderen als je geen voogdij hebt?

Als er geen voogd is benoemd, zal de rechter een beslissing nemen over wie de kinderen moet opvoeden. De rechter bespreekt dat dan met de families en eventueel kennissen. In het geval dat niemand de voogdij op zich wil of kan nemen, krijgt een instantie (bijvoorbeeld Stichting Jeugdbescherming) het gezag over het kind.

Hoe moet je de voogdij regelen?

Ouders kunnen u als voogd aanwijzen door registratie in het gezagsregister. Ouders kunnen in een testament bij de notaris laten vastleggen dat zij u aanwijzen als voogd. Na hun overlijden krijgt u dan als voogd het gezag over hun kind indien u daarmee instemt.

Wat is gedeelde voogdij?

Voogdij is gezag over minderjarige kinderen dat niet door de ouders wordt uitgeoefend, maar door iemand anders. Een voogd moet 18 jaar of ouder zijn en mag niet onder curatele staan of aan een geestelijke stoornis lijden. Voogdij kan door één voogd of door twee voogden samen (gezamenlijke voogdij) worden uitgeoefend.

Kan een kind meerdere voogden hebben?

In het gezagsregister kan je één of twee voogden aanwijzen en aangeven of deze gezamenlijk of los van elkaar de voogdij op zich moeten nemen. Ook moet je voor ieder kind los een formulier invullen en is het niet mogelijk om het voogdijschap alvast voor toekomstige kinderen vast te leggen.

Wat als mijn kind wees wordt?

Het hangt van uw persoonlijke situatie af wie het gezag krijgt over uw kind als u overlijdt. Vaak krijgt de andere ouder het gezag. Soms wijst de rechter een voogd aan.

Kan ik voogd worden van mijn kleinkind?

Wat is het verschil tussen voogd en toeziend voogd?

De term toeziend voogd wordt nu niet langer meer gebruikt. Tot 2 november 1995 konden ook ouders worden benoemd als voogd. Dat is nu niet langer meer het geval. Als ouders bijvoorbeeld gingen scheiden werd één van de ouders als voogd benoemd en de andere ouder als toeziend voogd.

Waar gaat kind heen als moeder overlijd?

Als u een voogd wilt aanwijzen voor uw minderjarig kind, heeft u 2 mogelijkheden. U kunt een voogd aanwijzen in het gezagsregister bij de rechtbank. Of u kunt een voogd benoemen in uw testament. Een voogd krijgt het gezag over minderjarige kinderen na het overlijden van de ouder(s).

Wat gebeurt er met kinderen als de ouders overlijden?

Waar gaat het kind heen als ik overlijd? Als beide ouders van een minderjarig kind overlijden, wordt er een of twee voogden aangewezen. Dit zijn de mensen die vanaf dat moment jullie kind opvoeden en verzorgen. De ouders kunnen bijvoorbeeld in hun testament vastleggen naar wie de voogdij volgens hen moet gaan.