Wat kan je worden met HBO Voeding en Dietetiek?

Als je klaar bent met de opleiding Voeding en Diëtetiek ben je een volwaardige voedingskundige/diëtist met gevarieerde mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Je kunt als diëtist aan de slag, maar ook als voorlichter of adviseur. Je werkterrein is de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en overheidsinstellingen.

Wat kun je met Voeding en Dietetiek?

Met je diploma Voeding & Diëtetiek kun je straks bij allerlei organisaties werken. Denk aan een ziekenhuis, verpleeghuis, gezondheidscentrum, fitnessinstituut of sportorganisaties. Liever zelf ondernemen? Begin je eigen praktijk!

Welke vakken Voeding en Dietetiek?

Bij de opleiding Voeding en Diëtetiek is kennis van biologie en scheikunde noodzakelijk….Vwo

  • Natuur & Gezondheid (N+G)
  • Natuur & Techniek (N+T) met biologie aanbevolen.
  • Economie & Maatschappij (EM)met biologie en scheikunde aanbevolen.
  • Cultuur & Maatschappij (CM) met biologie en scheikunde aanbevolen.

Welke master na Voeding en Dietetiek?

Met je diploma kun je doorstromen naar verschillende professionele en universitaire masters. Denk bijvoorbeeld aan de Engelstalige master Nutrition & Health aan de Wageningen University.

Waar voeding en Diëtetiek studeren?

In Nederland zijn zes (door NVAO geaccrediteerde) HBO- opleidingen Voeding & Diëtetiek:

  • Hanze Hogeschool Groningen.
  • Hogeschool van Amsterdam.
  • Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
  • De Haagse Hogeschool (de Haagse hogeschool biedt tevens een ‘deeltijd’ variant op de studie.

Welke opleiding moet je volgen voor dietiste?

Een diëtist heeft de HBO opleiding diëtist afgerond en staat ingeschreven in het onafhankelijk Kwaliteitsregister Paramedici. Een gewichtsconsulent is opgeleid om gezonde mensen met gewichtsproblemen te begeleiden.

Wat heb je nodig om diëtist te worden?

Er bestaat geen MBO-opleiding waarmee je officieel de titel diëtist mag voeren, maar er zijn wel andere mogelijkheden om aan de slag te gaan in de diëtetiek. Zo kun je bijvoorbeeld de Vakopleiding Erkend Gewichtsconsulent volgen. Als je deze opleiding hebt afgerond, mag je zelfstandig aan de slag als gewichtsconsulent.

Hoe wordt je voedingsdeskundige?

Om dietiste te worden is de enige mogelijkheid de HBO opleiding voeding en diëtetiek. Een korter durend alternatief op het gebied van voedingsleer is de HBO thuisstudie tot voedingsdeskundige van CIVAS (10 maanden), deze opleiding kunt u afsluiten met een VBAG erkend diploma.