Wat is NHG wijzer?

De NHG-TriageWijzer helpt huisartsen bij het inschatten van eventuele spoedsituaties en het geven van zorgadviezen. Het is gebaseerd op de Nederlandse Triage Standaard, NHG-Richtlijnen en inzichten rondom triage en spoedbehandeling bij de huisarts en speciaal geschreven voor gebruik in de huisartsenpraktijk.

Wat is een toestandsbeeld?

Het toestandsbeeld is de omschrijving van de conditie van de patiënt aan de hand van de klachten en symptomen. In de acute zorg richt de triagist zich in het bijzonder op het beschrijven van de klachten en symptomen van de vitale functies en de bedreiging van ledematen of organen.

Wat zijn Ingangsklachten?

In 2019 waren de meest voorkomende ingangsklachten: trauma extremiteit, wond, buikpijn (volwassene), urinewegproblemen, kortademigheid, huidklachten, pijn thorax, en koorts kind.

Wat is urgentie triage?

Triage is het beoordelen van de urgentie van de hulpvraag, dat wil zeggen dat de doktersassistente (triagist) aan de hand van haar vragen en uw antwoorden kan bepalen met hoeveel spoed uw klacht onderzocht en behandeld moet worden.

Waar staat de afkorting NHG voor?

Met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) ben je zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek.

Wat is het belangrijkste onderdeel van het protocol in de NHG Triagewijzer?

De NHG-standaarden zijn richtlijnen waarnaar een Nederlandse huisarts zou kunnen handelen als hij of zij geconfronteerd wordt met een bepaald gezondheidsprobleem of een bepaalde klacht. Bijvoorbeeld: hoge bloeddruk, suikerziekte, acne, uitblijven van de menstruatie. Er zijn er inmiddels meer dan honderd.

Wat betekent toestandsbeeld mbt triage?

Het toestandsbeeld is de omschrijving van de conditie van een patiënt aan de hand van klachten en symptomen, zonder daarbij een diagnose te overwegen.

Wat verdient een triagist?

Hoeveel verdient een triagist gemiddeld in Nederland? Een triagist in Nederland verdient gemiddeld € 2.895 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.465 (laagste) tot € 3.330 (hoogste).

Welke hulpverlening hoort bij welke triage?

Bij zeer grote rampen zoals in oorlogssituaties en wanneer grote groepen hulpverleners zijn getroffen kan overgegaan worden op omgekeerde triage. De lichtste gevallen worden dan het eerste geholpen, zodat ze zo spoedig mogelijk mee kunnen helpen bij de verdere hulpverlening.

Wat is een triage consult?

Triageconsult: Het triage consult is een onafgebroken tijdspanne, waarin de triagist de zorgvraag inventariseert (triage), bepaalt of er verder onderzoek middels een consult of visite noodzakelijk is, en de patiënt informeert/adviseert.

Wat is een triagist?

Als triagist werk je op een huisartsenpost. Patiënten die gezondheidsklachten hebben, en de huisartsenpost bellen, spreken als eerste met een triagist. Als triagist bepaal jij hoe ernstig de klacht is en wat de eerstvolgende acties zijn voor de patiënt.

Wat is NHG kostengrens?

Kostengrens. Als je een woning koopt, kun je een lening met NHG afsluiten als het leningbedrag lager of gelijk is aan de kostengrens; de gemiddelde koopsom in Nederland. De NHG-kostengrens bedraagt per 1 januari 2021 exact 325.000 euro.