Wat betekent iemand het zwijgen opleggen?

helemaal niets van je laten horen, op geen enkele manier een berichtje sturen.

Wat is opleggen?

Opleggen definities een liggende plaats geven op iets anders. [ov] . “~ met” een laag sierhout aanbrengen op een minder edele ondergrond. [ditr] “iemand iets ~”: iemand aan een dwangmaatregel onderwerpen.

Wat is zwijgen?

zwijgen – Werkwoord 1. (inerg) ervan afzien te spreken ♢ Door die ernstige belediging zweeg de rest van het personeel even. Uitdrukkingen en gezegden ♦ Zwijgen als het graf helemaal niets zeggen en/of totaal niets over iets…

Wat betekent zwijgen als het graf?

helemaal niets zeggen, van een geheim absoluut niets aan anderen vertellen.

Kunnen zwijgen?

Ook zwijgen kan antwoorden betekenen. zwijgen = je stem niet laten horen, niets zeggen vb: ik praatte de hele tijd, maar Anja zweegkunnen zwijgen [een geheim kunnen bewaren]hem het zwijgen opleggen [verbieden te praten]er het zwijgen toe doen [er niets over zeggen]hem tot …

Wat betekent Spreken is zilver zwijgen is goud?

in vele gevallen is het beter niets te zeggen, dan door woorden, hoe goed bedoeld ook, de zaak te bederven of althans niet verder te brengen.

Hoe schrijf je zwijgen?

(zweeg, heeft gezwegen), 1. (onoverg.) niet spreken, zijn stem niet laten horen : hij had uitgesproken en zweeg ; hij heeft de hele avond gezwegen ; hij zwijgt op alles wat ik hem vraag ; men moet kunnen horen, zien en zwijgen ; zwijg!

Wat is het verleden tijd van zwijgen?

zwijgen/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van zwijgen
onbepaalde wijs
tegenwoordig (o.t.t.) zwijg zwijgt
verleden (o.v.t.) zweeg zweeg
toekomend (o.t.t.t.) zal zwijgen zult/zal zwijgen

Wat betekent de uitdrukking in alle talen zwijgen?

D.w.z. geheel zwijgen, niets zeggen; hd. in sieben Sprachen schweigen.

Hoe kan ik leren zwijgen?

Hou het gewoon eens stil: luister objectief naar je gesprekspartner. Luister en wees je ervan bewust dat je ondertussen geen repliek aan het voorbereiden bent in jezelf. Luister en voel wat de woorden van de ander met je doen. Luister en voel hoe de boodschap je raakt.

Wat betekent Zoals het klokje thuis tikt tikt het nergens?

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens is een spreekwoord dat betekent dat het niet uitmaakt waar iemand is geweest, omdat thuis toch altijd de beste plek is.

Wat betekent van de regen in de drup komen?

De uitdrukking van de regen in de drup raken betekent dat je uit een onaangename situatie (de regen) probeert te komen, waarbij het resultaat is dat je in een ándere vervelende situatie (de drup) terechtkomt.