Wat betekent gewaarmerkte kopie diploma?

Een gewaarmerkte kopie is een kopie van een document met een originele waarmerkstempel (inktstempel) en een handtekening of paraaf van de instelling die het document heeft afgegeven, of van een notaris die in een EER-lidstaat is gevestigd.

Waar diploma waarmerken?

Wilt u een diploma laten waarmerken dan kunt u een legalisatiestempel aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Door uw diploma te legaliseren verkrijgt u het wettelijk bewijs dat uw Nederlandse diploma is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hoe kom ik aan een gewaarmerkte kopie van mijn diploma?

Hoe kom ik aan een gewaarmerkte kopie van mijn diploma/…

  1. Download een uittreksel van je diploma via het diplomaregister van DUO.
  2. Vul het Aanvraagformulier verklaring in en ontvang het gewaarmerkte kopie per post of e-mail.
  3. Haal de gewaarmerkte kopie persoonlijk op bij de Studenten Informatie & Administratie.

Wat kost het legaliseren van een handtekening bij de notaris?

Kosten. De kosten voor de legalisatie bedragen € 40,00 (incl. 21% BTW) per handtekening.

Wie mag waarmerken?

Onder waarmerken verstaan we dat de fotokopieën van relevante diploma’s, certificaten en/of cijferlijsten voorzien zijn van deze drie waarmerken: een stempel van een notaris/accountantskantoor of onderwijsinstelling; de dagtekening; de naam en originele handtekening van een notaris, accountant of onderwijsinstelling.

Wat is een waarmerk?

WAARMERKEN – (waarmerkte, heeft gewaarmerkt), onderteekenen, bekrachtigen, legaliseeren: een gewaarmerkt afschrift.

Waar kan ik mijn diploma online vinden?

In het online diplomaregister kunt u van veel opleidingen diplomagegevens bekijken. U kunt in het register een digitaal overzicht (uittreksel) van uw diplomagegevens downloaden. Bijvoorbeeld als u het origineel kwijt bent door brand of diefstal.

Hoe vraag ik mijn diploma op?

In het diplomaregister van DUO staan diplomagegevens van de meeste, door het ministerie van OCW erkende Nederlandse opleidingen. Download een gratis digitaal uittreksel of vraag een papieren uittreksel van uw diploma aan als uw werkgever of school om bewijs van uw diploma vraagt.

Wat is handtekening legaliseren?

Zo werkt het. Voor legalisatie van uw handtekening moet u uw handtekening zetten in het bijzijn van de ambtenaar. Hij of zij vergelijkt die met de handtekening op uw identiteitsbewijs. Door legalisatie verklaart de gemeente dat een handtekening op een document gezet is door degene die het document moest ondertekenen.

Waar kan ik mijn handtekening laten legaliseren?

Iedere notaris in Nederland kan uw handtekening legaliseren. Een notaris kan daarvoor kosten in rekening brengen. Het is daarom wellicht raadzaam dat vooraf bij uw notaris na te vragen.

Wat is een Afstudeerverklaring?

Je hebt een door de school of universiteit ingevulde UM Afstudeerverklaring nodig als je nog niet in het bezit bent van het diploma waarmee je aan de UM wordt toegelaten.

Hoe waarmerken?

Waarmerken kopie of afschrift Met een ‘gewaarmerkte kopie’ verklaart een instantie, zoals de gemeente, dat de inhoud van het afschrift of de kopie (bijvoorbeeld van een paspoort) hetzelfde is als het origineel. De gemeente doet dit door op het afschrift of de kopie een stempel te zetten.