Vilka sedlar gäller inte längre?

Dessa 20-, 50-, 100-, 500- och 1 000-kronorssedlar är ogiltiga. Det betyder att du inte längre kan betala med dem. Du kan heller inte lösa in dem på bank. Däremot har Riksbanken möjlighet att lösa in dem, för det tar Riksbanken ut en avgift på 200 kronor.

När bytte Sverige sedlar?

2016 – Nya sedlar och mynt Under 2015 och 2016 fick Sverige en ny modern sedel- och myntserie. En ny valör, 200-kronorsedeln, infördes också. 2-kronan börjadeges ut igen. Sedlarna hade nya säkerhetsdetaljer och mynten var mindre, lättare och nickelfria.

Kan man växla in gamla sedlar?

Riksbanken har möjlighet att lösa in alla ogiltiga svenska sedlar, oavsett hur gamla de är. För det tar Riksbanken ut en avgift på 200 kronor per ansökan. På vår webbplats, www.riksbank.se, hittar du mer information om inlösen. 2020: 1 Riksbankens föreskrifter om inlösen av sedlar och mynt.

Finns det något värde i gamla sedlar?

Som de flesta nog vet så bytte Sverige nyligen sedlar och de gamla har nu blivit ogiltiga. Dessa ogiltiga sedlar har därmed blivit helt värdelösa och går inte längre att använda.

Vilka Tjugolappar gäller?

Giltiga sedlar

  • 20 kr. 20-kronorssedel.
  • 50 kr. 50-kronorssedel.
  • 100 kr. 100-kronorssedel.
  • 200 kr. 200-kronorssedel.
  • 500 kr. 500-kronorssedel.
  • 1000 kr. 1000-kronorssedel.
  • 100 kr. Minnessedel.

Vilken Tjuga gäller?

Den svenska tjugokronorssedeln, även kallad tjugolappen, är en sedel med värdet tjugo svenska kronor. Den första typen med Selma Lagerlöf på var giltig från 1997 till den 30 juni 2016. En ny typ med Astrid Lindgren på togs i bruk 1 oktober 2015.

Hur ofta byts sedlar?

De nuvarande 20-, 50- och 1000-kronorssedlarna blir ogiltiga efter den 30 juni 2016. I oktober 2016 kommer nya 100- och 500-kronorssedlar, nya 1-och 5-kronorsmynt samt en ny valör, 2-kronan. De nuvarande 100- och 500-kronorssedlarna samt alla mynt, utom 10-kronan, blir ogiltiga efter den 30 juni 2017.

Finns 1000 lappen kvar?

Den gamla tusenkronorssedeln utan folieband från 1989 blir ogiltig vid årsskiftet. Det handlar om 13 miljoner sedlar som försvinner. Även den gamla 50-lappen utan folieband blir ogiltig – successivt byts hela sedel- och myntserien ut, något som kostar Riksbanken omkring 150 miljoner kronor.

Hur länge kan man växla in gamla sedlar?

Det är sedlar som blev ogiltiga under sedelutbytet 2015–2017. Passa på att lösa in dina gamla sedlar före den 1 oktober 2020 då avgiften höjs. För ogiltiga sedlar som skickas in från och med den 1 oktober 2020 höjs avgiften från nuvarande 100 kronor till 200 kronor per ansökan. Skälet är höga administrativa kostnader.

Vad göra med gamla Enkronor?

Om du har kvar gamla ogiltiga sedlar är det enbart Riksbanken som löser in dessa, via deras inlösenrutin. Gamla mynt kan du inte längre lösa in.

Hur mycket är gamla svenska sedlar värda?

1 Krona, 1875, SS.2, Y 28691 1+/01 900:-
1 Krona, 1875, SS.2, K 61448. 1+ 500:-
1 Krona, 1914, SS.3, A 355933. 01/0 400:-
1 Krona, 1914, SS.3, A 024936. 01/0 400:-
1 Krona, 1914, SS.3, E 413719. 01 200:-

Vad gör man med gamla Enkronor?