Is het jullie beiden of jullie beide?

In de combinatie jullie beiden krijgt het woord beiden een -n omdat het naar personen verwijst en zelfstandig gebruikt is. De combinatie jullie beide* is niet correct.

Is het allebij?

Het is allebei of beide.

Hoe schrijf je alletwee?

De correcte spelling is alle twee. Combinaties van alle en een telwoord worden altijd los geschreven: alle twee, alle drie, alle vier, alle vijf, alle zes, alle zeven, alle acht, alle negen, alle tien enzovoort. Allebei wordt wel aaneengeschreven.

Welke beiden?

Beiden is juist als het naar twee concrete (individuele) personen verwijst en er geen zelfstandig naamwoord achter staat. Het zelfstandig naamwoord waar beiden naar verwijst, kan eerder in de zin genoemd zijn, maar dat hoeft niet: De jongens gaan beiden naar school.

Hoe weet je of het beide of beiden is?

Als beide naar personen verwijst en zelfstandig gebruikt wordt, schrijven we beiden. Beide is zelfstandig gebruikt als er geen zelfstandig naamwoord op volgt en beide ook niet aangevuld kan worden met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde zin of de zin die onmiddellijk voorafgaat.

Wat is juist beide of beiden?

Of je beide of beiden schrijft, hangt af van de vraag waarnaar het verwijst. Als het over twee personen gaat, schrijven we beiden. In alle andere gevallen blijft de n achterwege. Dat is het geval als het gaat om twee dingen, maar ook als er sprake is van een persoon en een ding.

Is het alle drie of alledrie?

De correcte spelling is alle drie. Combinaties van alle en een telwoord worden altijd los geschreven: alle twee, alle vier, alle vijf, alle zes, alle zeven, alle acht, alle negen, alle tien enzovoort.

Wat is de definitie van visie?

Een visie is een kijk of mening van iemand op iets. Dit kan gaan over de visie op het leven, de ethiek of een lange termijn perspectief voor het bedrijfsleven. Vanaf het vroegste levensbegin leren mensen ergens een visie op te ontwikkelen.

Hoe schrijf je alledrie?

De correcte spelling is alle drie. Combinaties van alle en een telwoord worden altijd los geschreven: alle twee, alle vier, alle vijf, alle zes, alle zeven, alle acht, alle negen, alle tien enzovoort. Allebei wordt wel aaneengeschreven.

Is het zoveel of zo veel?

Zoveel en zo veel zijn allebei correct als zoveel kan worden vervangen door ‘veel’ of ‘zo weinig’. Als in dat geval zo met een sterke klemtoon wordt uitgesproken en zo en veel dus allebei nadruk krijgen, is het gewoon om zo veel in twee woorden te schrijven.

Wat betekent beiden?

beide – Hoofdtelwoord 1. elk van twee ♢ Wat een schattige foto van beide honden. Ze kijken beiden naar hetzelfde.

Wat is het verschil tussen beide en allebei?

Beide(n) en allebei (de) worden allebei gebruikt om naar twee dingen te verwijzen….Beide.

Voornaamwoord Toepassing
allebei Predicatief (als ‘extra’ informatie). Voor dingen of personen.
allebei de Afhankelijk (voor een zelfstandig naamwoord). Allebei de wordt precies hetzelfde gebruikt als beide(1).