Hvad er garantifond?

Garantifonden er en selvejende institution, der er reguleret ved lov og bekendtgørelse. Den blev oprettet i 2003, fordi forsikringstagere og skadelidte i skadesforsikringsselskabet Plus Forsikring A/S pludselig stod uden forsikringsdækning, da selskabet gik konkurs.

Hvad dækker DFIM?

DFIM behandler sager, hvor skadevolderen er ukendt (flugtbilist). Erstatning for tingskade udbetales kun, hvis der også udbetales erstatning for personskade. Print og udfyld en skadeanmeldelse og send den til os. Når vi har modtaget din anmeldelse, hører du fra os om sagens videre forløb.

Hvad betyder DFIM?

januar 2019 trådte en ny lov i kraft vedrørende den lovpligtige ansvarsforsikring på motorkøretøjer. DFIM (Dansk forening for international motorkøretøjsforsikring) skal fra 1. januar opkræve et dagsgebyr på kr. 250,- fra alle ejere af et motorkøretøj der ikke er ansvarsforsikret.

Hvilke forsikringsselskaber tilbyder ejerskifteforsikring?

Selskaber der pr. maj 2021 tilbyder en udvidet ejerskifteforsikring.

  • Dansk Boligforsikring.
  • Frida Forsikrings Agentur – Domus Forsikring.
  • ETU Forsikring.
  • Topdanmark Forsikring.
  • Gjensidige Forsikring.

Hvad er bidrag til garantifonden?

Bidrag til Garantifonden Når du tegner forsikringer i Danmark, opkræver forsikringsselskaberne lovbestemte afgifter og bidrag på vegne af staten og forskellige hjælpefonde. Bidrag til Garantifonden er fastsat af Finanstilsynet og anvendes til dækning af skader, såfremt et forsikringsselskab går konkurs.

Hvilke banker er omfattet af indskydergaranti?

Hvilke banker er dækket af indskydergarantien? Alle danske bank- og opsparingskonti er omfattet af indskydergarantien, så hvis du har en dansk bank, er du dækket.

Hvad sker der hvis man ikke betaler sin forsikring?

Hvis du undlader at betale din ansvarsforsikring, så længe at den bliver slettet, kan du ikke købe en ny hos et andet forsikringsselskab. Det gælder, indtil du har betalt både DFIM’s dagsgebyrer og det, du skylder for forsikringen.

Hvad sker der hvis man ikke har ansvarsforsikring?

Har du ikke en lovpligtig ansvarsforsikring på bilen, vil nummerpladerne blive inddraget af politiet. Ligesom med ansvarsforsikringen af hest og hund dækker denne lovpligtige forsikring ikke selve motorkøretøjet.

Er jeg registreret i DFIM?

Ved opkrævning af dagsgebyr vil du blive registreret i Fællesregisteret, der føres af DFIM, efter indhentet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet. Du kan ikke tegne forsikring på et motordrevet køretøjer, før alle skyldige dagsgebyrer er betalt til DFIM.

Hvor kan jeg få en ejerskifteforsikring?

Det er sælger, der skal sørge for, at der indhentes tilbud på en ejerskifteforsikring. Forudsætningen er, at sælger har fået udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, og at disse ikke er udløbet. Ejerskifteforsikringen dækker kun skader, der ikke er nævnt i rapporterne.

Hvilken ejerskifte forsikring skal jeg vælge?

Du kan tegne en basis ejerskifteforsikring, der løber i 5 år, eller du kan vælge en udvidet dækningsperiode, der løber i 10 år. Selvrisikoen på en ejerskifteforsikring er maksimalt 5.300 kroner per skade. Selvrisikoen må ikke overstige 53.000 kroner i forsikringsperioden.

Hvad er Stormflodsafgift?

Stormflodsafgift er en lovbestemt afgift til staten. Afgiften er på 60 kr. om året. Du skal betale stormflodsafgift, hvis du har en hus- eller indboforsikring – også hvis du bor i lejlighed.