Hoeveel ouderschapsverlof per kind?

Iedere werkende ouder met kinderen jonger dan 8 jaar kan ouderschapsverlof opnemen. Per kind heb je 1 keer recht op ouderschapsverlof. Het geldt ook voor inwonende adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen.

Wat is ouderschapsverlof 2021?

Je krijgt de helft van je dagloon uitgekeerd, tot maximaal 50% van het maximum dagloon (€223,40 bruto in 2021). Een voorwaarde is dat je deze negen weken doorbetaald verlof opneemt voor de eerste verjaardag van je kind. De overige weken ouderschapsverlof kan je opnemen tot je kind 8 jaar is.

Heb ik recht op papadag?

Wanneer je een kind hebt dat jonger is dan acht jaar, dan heb je als werknemer recht op ouderschapsverlof. Beide ouders kunnen ouderschapsverlof aanvragen. Wanneer vaders gebruik maken van deze vorm van verlof, wordt dit ook wel aangeduid met de term ‘papadag’. Je hebt per kind één keer recht op ouderschapsverlof.

Hoeveel kost ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is onbetaald Voor de uren waarin u ouderschapsverlof heeft, krijgt u geen salaris. Sommige werkgevers betalen wel het loon (gedeeltelijk) door. Dit hangt af van uw cao of van aanvullende arbeidsvoorwaarden. Lees meer over de gevolgen van onbetaald verlof voor uw inkomen.

Hoeveel maanden ouderschapsverlof per kind?

Het ouderschapsverlof kan worden bekomen met of zonder uitkeringen: gedurende een periode van 4 maanden, onder de vorm van een volledige onderbreking van de prestaties. Die periode kan worden opgesplitst in periodes van 1 maand of een veelvoud (1, 2, 3 of 4 maanden);

Hoe vaak kun je ouderschapsverlof opnemen?

Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal werkuren per week. Een werknemer die 36 uur per week werkt, heeft dus recht op 26 x 36 = 936 uur verlof. Je werknemers mogen in principe zelf bepalen hoe zij dit verlof willen opnemen. Een verdeling van 50 procent verlof en 50 procent werken is gebruikelijk.

Heb je recht op ouderschapsverlof?

Je hebt recht op ouderschapsverlof vanaf de geboorte van je kindje. Het verlof moet ingaan vóór je kindje de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Let op: ouderschapsverlof is niet hetzelfde als moederschapsverlof of tijdskrediet.

Hoe lang kun je gebruik maken van ouderschapsverlof?

Hoe lang recht op papadag?

je hebt recht op tenminste drie maanden onbetaald verlof totdat je kind acht jaar oud is; je hebt recht op ouderschapsverlof wanneer je kind bij jou woont; je hebt op 26 keer je wekelijkse arbeidsduur aan ouderschapsverlof; je hebt recht op ouderschapsverlof wanneer je een jaar of langer voor dezelfde baas werkt.

Hoeveel uur per week ouderschapsverlof?

Uw recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heeft u recht op 26 keer 32 uur ouderschapsverlof.

Hoe lang fulltime werken voor ouderschapsverlof?

Een werknemer heeft maar recht op ouderschapsverlof wanneer hij in de periode van 15 maanden die voorafgaan aan die schriftelijke kennisgeving aan de werkgever, gedurende 12 maanden verbonden is geweest met een arbeidsovereenkomst met de werkgever die hem tewerkstelt.