Hoeveel boete 49 km te hard?

Meer dan 50 km/u te hard op snelwegen

Overschrijding max snelheid met (km/u) Snelwegen Wegwerkzaamheden
50 – 54 km/u €700 €810
55 – 59 km/u €800 €980
60 – 64 km/u €920 €1.100
65 – 69 km/u €1.000 €1

Hoe hoog is de boete bij 50 km te hard?

Wanneer u tussen de 50 km/u en 55 km/u te hard rijdt, moet u rekening houden met een geldboete van € 750,00. Tussen de 55 km/u en 60 km/u te hard bedraagt de boete € 900,00.

Hoe lang Rijbewijs kwijt bij 50 km te hard?

Hou rekening met minstens 2 maanden inhouding bij een overschrijding van 50 tot 70 km/pu en minimaal 4 maanden inhouding van uw rijbewijs bij een overschrijding van 70 km/pu. De hoogte van de uitslag van de ademanalyse is bepalend voor de vraag hoelang de Officier van Justitie uw rijbewijs zal inhouden.

Wat is de boete als je 30 km te hard rijd?

20 km/h: € 177. 25 km/h: € 235. 30 km/h: € 302. 35 km/h: € 378.

Hoeveel km te hard?

Op de meeste wegen geldt een ondergrens van 4 km/u voordat wordt bekeurd. Alleen op autosnelwegen waar 130 is toegestaan, is geen ondergrens. Hier wordt vanaf 1 km/u te hard bekeurd.

Hoeveel boete voor 1 km te hard?

Sinds een jaar of drie gaat het om 70.000 overtredingen per jaar! Dan nu de schokkende bedragen. Een boete voor 1 km/u te hard rijden kost je 11 (elf) euro. Omdat deze boetes verwerkt worden door overgekwalificeerde professoren, bedragen de administratiekosten 9 euro!

Wat gebeurt er als je 50 km te hard rijd?

50 km/u te snel of meer Als u meer dan 50 km per uur te hard rijdt, krijgt u een strafbeschikking. Het Openbaar Ministerie (OM) bepaalt dan de hoogte van uw geldboete. Deze straf komt op uw strafblad. U krijgt de strafbeschikking via een brief van het CJIB met daarop de letter O.

Wat gebeurd er als je 50 km te hard rijd?

Hoeveel te hard is rijbewijs kwijt?

Uw rijbewijs wordt ingevorderd als u de maximumsnelheid met 50 km per uur overschrijdt. Binnen de bebouwde kom vindt invordering zelfs al plaats vanaf 30 km per uur boven de toegestane snelheid. Neem daarom na invordering van uw rijbewijs direct contact met ons op per telefoon of via het contactformulier.

Wat is de boete bij 40 km te hard rijden?

Buiten de bebouwde kom kost vier kilometer te hard rijden 25 euro en dit loopt op tot 324 euro. Op één kilometer te hard rijden op de snelweg staat een boete van twaalf euro. Word je gesnapt als je 39 kilometer of meer te hard rijdt, dan ben je 431 euro lichter.

Hoeveel km te hard rijbewijs kwijt snelweg?

Overschrijding maximumsnelheid met 50 km/u of meer Op de autoweg ligt de invorderingsgrens op 150 km/u en op de autosnelweg op 170 of 180 km/u (afhankelijk van de vraag of de maximumsnelheid 120 of 130 km/u bedraagt).

Hoeveel kost 40 km te hard?