Hoe lang zwangerschapsverlof als zelfstandige?

Het verplichte deel telt 3 weken waarin u alle activiteiten volledig moet stopzetten: 1 week (7 dagen) prenatale rust: de week die voorafgaat aan de voorziene bevallingsdatum. 2 weken postnatale rust die volgen op de bevalling.

Hoeveel krijgt een zelfstandige tijdens Corona?

De zelfstandigen die zwaar getroffen werden door de crisis kunnen een eenmalige premie van € 598,81 (netto € 500). Hiervoor moet je tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021 ten minste zes maanden hebben genoten van het overbruggingsrecht.

Wat als je als zelfstandige Corona hebt?

Je hebt wel recht op betalingsuitstel. Je werkgever kan je in tijdelijke werkloosheid plaatsen. In dat geval heb je enkel recht op de werkloosheidsuitkeringen, zonder aanvulling als zelfstandige. Tijdens deze periode van werkloosheid mag je je bijberoep niet uitoefenen.

Heb je als zelfstandige recht op ouderschapsverlof?

Heb je als zelfstandige recht op ouderschapsverlof? Caroline Deiteren, adviseur Sociale Zaken Unizo: “Zelfstandigen kunnen geen klassiek tijdskrediet of ouderschapsverlof nemen zoals werknemers. Vrouwelijke zelfstandigen die bevallen, hebben wél recht op maximaal 8 weken moederschapsrust.

Hoeveel kraamgeld ontvang je als zelfstandige?

Hoeveel kraamgeld krijg je?

Kind
1ste kind (Ook als het voor één van de ouders een eerste kind is) € 1.297,92
Elk volgend kind € 976,53
Elk kind van een meerling € 1.297,92

Hoe lang duurt moederschapsrust?

De moederschapsrust telt 15 weken en bestaat uit 2 periodes: de prenatale rust. de postnatale rust.

Welke vergoeding corona?

Werknemers die ingevolge corona tijdelijk werkloos worden, kunnen voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 september 2021 een RVA-uitkering ontvangen die wordt verhoogd tot 70% van het begrensd gemiddeld loon. Deze uitkering bedraagt maximum € 2.754,76 per maand.

Hoeveel vergoeding horeca corona?

Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld € 2500.

Wat is het overbruggingsrecht voor zelfstandigen?

Het overbruggingsrecht omvat: het behoud van uw rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging gedurende maximaal 4 kwartalen zonder dat u uw sociale bijdragen moet betalen. een maandelijkse uitkering, gelijk aan het minimumpensioen voor zelfstandigen, gedurende ten hoogste 12 maanden.

Kan je als zelfstandige op ziekenkas?

Als zelfstandige of als meewerkende echtgenoot kan je aanspraak maken op een ziekte-uitkering, die uitbetaald wordt door je ziekenfonds. Opgelet Zelfstandigen in hoofdberoep die verminderde bijdragen betalen in het kader van de zogenaamde ‘gelijkstelling met een bijberoep’, kunnen geen aanspraak maken op uitkeringen.

Hoe lang in dienst voor ouderschapsverlof?

Het recht op ouderschapsverlof wordt je toegekend indien je in de loop van de 15 maanden die aan de aanvraag bij de werkgever voorafgaan gedurende 12 maanden (niet noodzakelijk opeenvolgend) door een arbeidsovereenkomst met je werkgever verbonden was.

Wie heeft recht op vaderschapsverlof?

Wat is vaderschapsverlof In de regeling op het vaderschapsverlof heeft elke werknemer, ongeacht het arbeidsregime waarin hij is tewerkgesteld (voltijds of deeltijds), het recht om 15 dagen van het werk afwezig te zijn naar aanleiding van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs zijn zijde vaststaat.

Wanneer neem ik ouderschapsverlof als zelfstandige?

Ouderschapsverlof neem je als zelfstandige in bijberoep best voltijds. Wie deeltijds wil gaan werken om job, bijberoep én kroost te combineren kiest meestal niet voor ouderschapsverlof. Onderbrekingen zonder premie of onbetaald verlof zijn prima alternatieven.

Wat is het ouderschapsverlof?

Het ouderschapsverlof is bedoeld ter ondersteuning van zelfstandigen die in de periode van mei t.e.m. september door de coronamaatregelen hun zelfstandige activiteit gedurende een of meerdere maanden verminderen om voor hun kind (eren) te zorgen. Het kan gaan om een biologisch kind, een geadopteerd kind of een pleegkind.

Wanneer Kunt u ouderschapsverlof opnemen?

Sinds 1 juni 2019 zijn de mogelijkheden om ouderschapsverlof te nemen, uitgebreid. Als u voltijds werkt, kunt u nu ook 1/10 ouderschapsverlof opnemen. Daardoor kunt u uw prestaties verminderen met één dag om de twee weken of met een halve dag per week. U hebt daarvoor wel het akkoord van de werkgever nodig.

Wanneer mag uw werkgever het ouderschapsverlof weigeren?

Uw werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren. Hij kan het wel met maximaal 6 maanden uitstellen, op voorwaarde dat hij daarvoor gegronde redenen kan geven. Vanaf de datum van uw verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag.