Hoe lang domicilie registratierechten?

Meer tijd voor je domiciliëring. Als je een gezinswoning aankoopt, geniet je onder bepaalde voorwaarden van het verlaagd tarief van 6% registratierechten. Eén van deze voorwaarden is de termijn waarbinnen je als koper je domicilie moet vestigen op de gezinswoning. Deze termijn werd verlengd van twee naar drie jaar.

Wat is een verkooprecht?

Als u een woning, een appartement of een bouwgrond koopt, dan betaalt u op de aankoopsom het verkooprecht (registratiebelasting).

Hoeveel registratierechten in Vlaanderen?

Vlaanderen: naar 6% registratierechten voor eigen woning. Wie een eigen huis koopt in het Vlaams Gewest, zal daar vanaf 1 januari 2020 minder registratierechten op moeten betalen: 6% in plaats van 7%.

Wie moet verkooprecht betalen?

Wanneer een verkoopovereenkomst vóór het opmaken van de notariële akte ter registratie wordt aangeboden, is degene die de akte ter registratie aanbiedt (koper of verkoper) verplicht het verkooprecht te betalen.

Hoeveel bedraagt meerwaardebelasting?

de meerwaardebelasting voor bebouwde onroerende goederen bedraagt 16,5% (plus gemeentebelasting) voor onbebouwde onroerende goederen (gronden) is de termijn anders, en zijn er twee heffingsgronden (33% voor verkoop binnen de 5 jaar en 16,5% voor verkoop tussen het 5e en 8e jaar).

Wat is Rechtenvermindering?

Bij de aankoop van een enige eigen ‘bescheiden’ woning kan u, naast het verlaagd tarief, van een extra rechtenvermindering van 5.600 euro of 4.800 euro genieten.

Wat is een registratiebelasting?

De registratiebelasting is een belasting die verschuldigd is bij de registratie van een akte of een geschrift, zoals bij de aankoop van een woning of bij de schenking van een som geld. Er bestaan vier soorten registratiebelasting: het verkooprecht.

Wat kost een notaris bij het kopen van een huis?

Het ereloon van de notaris is altijd een percentage van de verkoopprijs. De grootorde daarvan schuift mee op met het totaalbedrag. Als vuistregel kun je onthouden dat je op een bedrag van € 200 000 ongeveer € 2 164 aan erelonen betaalt.

Hoeveel procent registratierechten op woning?

Hoeveel bedragen de registratierechten precies? Sinds 1 juni 2018 geldt voor iedereen een registratietarief van 7 procent. Dit op voorwaarde dat je binnen de 2 jaar na je aankoop ook werkelijk in de woning trekt. Je betaalt de registratierechten op de totale aankoopprijs van je woning.

Hoeveel registratie op bouwgrond?

Als vuistregel houd je best rekening met een totaal bedrag van ongeveer 14 % van de aankoopprijs. Met 10 % van de aankoopprijs van de bouwgrond zijn de registratierechten een zware extra kostenpost.

Wie betaalt de registratierechten?

Die registratierechten worden meestal door de koper aan de notaris betaald wanneer de notariële akte is opgesteld. Als je de aankoop van jouw woning vastlegt in het compromis, dan moet de registratie en dus ook de betaling van de registratierechten gebeuren binnen de vier maanden na de ondertekening van het compromis.

Wat is de meerwaardebelasting?

Veel mensen hebben er wel eens van gehoord, maar weten niet precies wat het is en wanneer ze er mee te maken krijgen. Meerwaardebelasting houdt heel simpel in dat als je een woning binnen een periode van vijf jaar met winst weet te slijten, je belasting over de gemaakte winst moet voldoen.