Heb ik recht op partneralimentatie?

U heeft in principe recht op partneralimentatie als u na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Waarom krijg ik geen partneralimentatie?

Soms heeft u geen recht op verhoging van de alimentatie. Bijvoorbeeld als de rechter dat heeft bepaald. Ook kunt u met uw ex-partner afspreken dat de alimentatie alleen toeneemt, als het inkomen van uw ex-partner stijgt. Dit moet u vastleggen in uw echtscheidingsconvenant of overeenkomst.

Is kinderalimentatie betalen verplicht?

De niet-verzorgende ouder is verplicht om financieel voor de kinderen te blijven zorgen. Dit heet een onderhoudsplicht of alimentatieplicht. Het bedrag dat voor het onderhoud van de kinderen wordt betaald heet de kinderalimentatie.

Is alimentatie verplicht bij scheiding?

U bent in principe verplicht om partneralimentatie te betalen als uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in haar (of zijn) levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Hoe lang heb je recht op partneralimentatie?

De partneralimentatie bedraagt maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt een ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde.

Waar heb je als vrouw recht op als je gaat scheiden?

Je hebt het recht om je kind(eren) te zien, ook als ze niet bij je inwonen. Je hebt recht op partneralimentatie als je na de scheiding niet in staat bent om zelf in je levensonderhoud te voorzien. Hierbij wordt uitgegaan van een vergelijkbare levenstandaard als tijdens het huwelijk, voor beiden.

Wat te doen als er geen alimentatie wordt betaald?

Betaalt uw ex-partner de kinderalimentatie of partneralimentatie niet? Dan kunt u hulp vragen aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO kan de alimentatie voor u innen.

Kan je alimentatie weigeren?

Het is verplicht om alimentatie te betalen bij een scheiding. Je moet financieel voor de kinderen en voor elkaar zorgen. Het is dus strafbaar als je geen alimentatie gaat betalen wanneer dit wel zo is afgesproken. Je kunt door de rechter zelfs een lijfsdwang opgelegd krijgen.

Heb je recht op kinderalimentatie als je niet getrouwd bent?

Indien u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan is er geen recht op partneralimentatie, tenzij u dat specifiek met elkaar afspreekt. Als u samen minderjarige kinderen heeft, hebt u wel recht op kinderalimentatie.

Wie moet er kinderalimentatie betalen?

Uw kind woont bij uw ex-partner Voor kinderen tot 18 jaar dient u de kinderalimentatie aan uw ex-partner te betalen. Uw ex-partner betaalt vervolgens alle kosten en uitgaven van het kind. Deze ouder ontvangt ook de kinderbijslag en na het 18e jaar kunt u de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind betalen.

Kan je alimentatie stopzetten?

De alimentatieverplichting vervalt, zodra het kind 21 jaar wordt. Met andere woorden: is het kind al in staat financieel voor zichzelf te zorgen, dan kan dit betekenen dat de alimentatie stopgezet kan worden. Dit kan pas als het kind een inkomen heeft op bijstandsniveau en niet meer studeert.

Hoeveel jaar recht op alimentatie?